Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец юли 2017 г. е 811,75 лева.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.08.2016 г. до 31.07.2017 г. е 797,70 лева.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец август 2017 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.