Профилът на спестяващия българин: семеен мъж между 40 и 50 години, който има три депозита и предпочита едногодишните влогове в банките. Това сочат резултатите от проучването "Как и за какво спестяват българите?", което екипът на "Моите пари" проведе с подкрепата на Българо-американска кредитна банка (БАКБ). То е направено в периода май - юни 2019 г. и в него са включени 522 граждани от цялата страна. 82% от взелите участие в проучването са хора с висше образование на възраст между 35 и 65 г. Най-голям е делът на 40-45-годишните. Семейни са 70% от запитаните, като най-често домакинството се състои от двама души (36%). При 46% месечният доход на домакинството е между 1 000 и 3 000 лв.

Проучването безспорно показва, че независимо от почти нулевите лихви и дори отрицателната доходност на банковите депозити, хората предпочитат да доверяват парите си на банките. Факт е, че в края на април 2019-а общият размер на депозитите на гражданите е над 52,71 млрд. лева, или 45,6% от брутния вътрешен продукт на страната. Освен това тези депозити постоянно нарастват, като в сравнение с април 2018-а са се увеличили с 9%. На всичко отгоре хората все повече предпочитат едногодишните депозити - 40% от анкетираните. Причината е, че те носят най-висока лихва. А именно лихвата е един от водещите фактори за избор на спестовен банков продукт. От запитаните в анкетата граждани 34% са посочили, че водещият критерий при избор на банков продукт, в който да вложат парите си, е размерът на лихвата. Но 38% са посочили като много важен един друг елемент - това е гъвкавостта на спестовния продукт или казано по друг начин възможността по всяко време по него да се довнасят или да се теглят пари. За 15% от гражданите водещия фактор при избор на банка, на която да поверят парите си, е сигурноста и добрата репутация на кредитната институция.

От анализа на данните се вижда, че независимо от ниската доходност, хората предпочитат спестяванията в банките заради тяхната сигурност (депозитите до 196 хил. лева са гарантирани) и ликвидност (независимо от срока на депозита парите вложени в него могат да бъдат изтеглени по всяко време - най-много с три дни предизвестие, ако сумата е голяма). Останалите форми на вложение, дори и да могат да се похвалят с по-висока доходност, нямат тези две характеристики. Или дори да ги имат под някаква форма, те не са достатъчно добре познати на хората. А се оказва, че сигурността и ликвидността са може би най-важните елементи за българина, когато той взема инвестиционни решения.

Интересен момент е за какво спестяват хората. Анкетата е показала, че 28% от запитаните влагат пари в банките, за да създадат свой собствен резервен фонд, който да ползват, когато се пенсионират. Това до голяма степен предопределя стремежа за сключване на дългосрочни депозити. Около 22% от запитаните са декларирали, че спестяват за други цели - пари за ремонт на жилище, за непредвидени ситуации, за стартиране на частен бизнес и други. Близо 13% са посочили, че събират по банковия влог средства за пърноначална вноска по жилищен заем, който искат да вземат, 12% спестяват за образование, а 10% - за лечение и медицински разходи.

Според проучването обаче ниските лихви са основна пречка за 34% от лицата, които тепърва обмислят да открият депозит. За 19% от запитаните най-важният възпиращ фактор е липсата на средства.

"Много хора имат желание, но нямат възможност да спестяват. Поради това се наблюдава следната тенденция: Намалява броят и сумата на депозити до 1 000 лева, а при тези със сума между 20 000 лв. и 200 000 лв. ръстът е двуцифрен. За нас е важно хората да бъдат запознати с иновативните продукти, с всички възможности за спестяване и да бъдем полезни за тяхното финансово планиране", обясни Илиан Георгиев, главен изпълнителен директор на БАКБ.