"Разни хора, разни идеали", е казал народът. А това си личи в най-голяма степен от начина, по който хората от различни нации по света разходват допълнителния си доход, който им остава след покриване на нуждите им от първа необходимост.

Може би ще Ви е интересно да научите как хората от различните региони на света, харчат доходите си, след като платят задължителните сметки за храна, наем, или покриване на ипотечния си заем. Тоест, за какво предпочитат да харчат свободните си средства?

Потребителите от Северна Америка, са най-пристрастени към технологиите. Именно за технологични продукти, жителите на континента, е най-вероятно да изхарчат допълнителни си доходи, според изследване на британската консултантска агенция Acceleration Partners.

Проучването е направено сред 1 500 потребителя на шест континента, като всички от тях са над 21 години и са работили на пълен работен ден.

В анкета на изданието цели 34% от жителите на Северна Америка заявяват че разходите за технологични продукти и услуги заемат най-голяма част от допълнителните им разходи.

За сравнение, европейците и южноамериканците, ценят в много по-голяма степен модата и красотата. Близо 31% от европейците и 17% от жителите на Южна Америка посочват именно тези продукти, като такива с най-голяма тежест от разходваните им разполагаеми средства.

Азиатците пък харчат най-много за храни и напитки, като 16% от анкетираните посочват този тип продукти, като заемащи най-голям дял от техните разходи на разполагаеми доходи.

За австралийците с най-голяма тежест в разходите на допълнителни средства е пътуването. 24% от тях посочват пътуването като водещ разход на средства от дохода им.

Осемнадесет процента от африканците отговарят, че най-голям дял от допълнителните им доходи се разходват за развлечение.

Кой има чувството, че разполага с най-много средства за харчене?

Не е важно колко пари имаш, а колко усещаш, че имаш. Казано по друг начин "баба знае две и двеста". Жителите на кои континенти обаче имат усещането, че разполагат с най-много средства? Отговор на този въпрос отново дават от британската консултантска компания Acceleration Partners.

Като цяло жителите на Азия се чувстват, че разполагат с най-много средства. Те отговорят, че средно 27% от дохода им остава след като покрият всички свои разходи от първа необходимост (това включва и потенциалното спестяване).

Жителите на Северна Америка твърдят, че им остава средно 14% от дохода.

Австралийците са тези на които им остава най-малък процент свободни средства - едва 6%. Това обаче не е особена изненада предвид на факта, че цените на потребителските стоки в Австралия са далеч по-скъпи от останалите части на света.

Как стоят нещата в София?

Макар да липсва статистика за България, нищо не пречи ние да направим малко прости сметки, стъпвайки на международната статистика на изданието numbeo.com.

Според изданието въз основа на нормалните средства, необходими за живот в столицата, (за нормално четиричленно домакинство, сумата е в размер на 2 900 лева), средният софиянец харчи най-много от разполагаемия си доход след покриване на разходите от първа необходимост - за ресторанти и заведения (12.9% от дохода си).

За спорт и забавление се харчат нови 6.9% от средния доход, необходим за нормално съществуване в столицата.

Няма статистика относно това колко богати се чувстват софиянци, но аз бих направил едно доста смело предположение и бих казал, че на голям процент от жителите на столицата едва ли остават средства за спестяване от месечния им доход.