Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври са 454.7 хиляди или с 3.6% над регистрираните през същия месец на 2017 година, показват данните на Националния статистически институт.

Увеличение на пътуванията в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към: Турция - с 20.9%, Германия - с 4.5%, Испания - с 3.5%, Австрия - с 3.3%, Италия - с 3.0%, Сърбия - с 2.6%, Румъния - с 2.0%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към: Обединеното кралство - с 2.7%, Гърция - с 2.4%, бившата югославска република Македония - с 1.5%, и други.

В сравнение с октомври 2017 г. e регистрирано увеличение при пътуванията с цел почивка и екскурзия - с 12.3%, и с други цели - с 1.2%, докато тези със служебна цел остават на същото ниво. Най-голям дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през октомври формират тези с цели гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия - 44.6%, следвани от пътуванията със служебна цел - 29.1%, и пътуванията с цел почивка и екскурзия - 26.3%.

През октомври най-голям брой пътувания са осъществени към: Турция - 106.3 хил., Гърция - 100.2 хил., Румъния - 33.6 хил., Сърбия - 32.6 хил., Германия - 25.4 хил., бившата югославска република Македония - 25.3 хил., Австрия - 15.9 хил., Италия - 15.4 хил., Обединеното кралство - 15.1 хил., Испания - 11.4 хиляди.

Посещенията на чужденци в България през октомври са 739.3 хиляди или с 3.8% повече в сравнение с октомври 2017 година. Регистрирано е увеличение при всички наблюдавани цели: пътувания с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - с 4.7%, със служебна цел - с 3.3%, и с цел почивка и екскурзия - с 2.8%. Транзитните преминавания през страната са 29.7% (219.7 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през октомври, делът на гражданите от Европейския съюз е 55.5%, или с 2.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Франция - с 8.2%, Полша - със 7.6%, Обединеното кралство - с 5.9%, Германия - с 3.9%, Румъния - с 1.2%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Италия - с 3.7%, Австрия - с 1.8%, Гърция - с 0.6%, и други.

Увеличават се и посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" - с 6.7%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Сърбия - с 24.9%.

През октомври 2018 г. преобладава делът на посещенията с други цели - 46.0%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия - 34.9%, и със служебна цел - 19.1%.

Най-много посещения в България през октомври 2018 г. са реализирали гражданите от: Румъния - 142.6 хил., Турция - 106.8 хил., Гърция - 96.6 хил., бившата югославска република Македония - 56.8 хил., Сърбия - 53.8 хил., Германия - 42.1 хил., Украйна - 22.9 хил., Полша - 20.2 хил., Обединеното кралство - 19.3 хил., Италия - 13.9 хиляди.