Данните на Националния статистически институт отчитат 618.9 хиляди пътувания на български граждани в чужбина през юни са, или с 9.5% над регистрираните през юни 2016 година.

Увеличение в сравнение със същия месец на предходната година е регистрирано при пътуванията към Италия - с 30.2%, Испания - с 19.4%, Австрия - с 15.3%, Чешката република - с 14.5%, Румъния - с 12.5%, Белгия - с 12.5%, Сърбия - с 10.2%, Франция - с 6.9%, Гърция - с 6.7%, бившата югославска република Македония - с 6.6%, Германия - с 6.6%, Турция - с 1.3%, и други.

Същевременно намаляват пътуванията към Израел - със 7.1%, САЩ - с 4.1%, Полша - с 1.8%, и други.

През юни 2017 г. посещенията на чужденци в България са 1 448.6 хиляди, или с 6.9% повече в сравнение с юни 2016 година. Регистрирано е увеличение при пътуванията с други цели - с 20.4%, и с цел почивка и екскурзия - с 5.9%, докато тези със служебна цел намаляват със 17.1%.

От общия брой чужденци, посетили България през юни 2017 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 60%, или с 4.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Увеличават се посещенията на граждани от Нидерландия - с 35.1%, Обединеното кралство - с 27.9%, Франция - с 25.5%, Полша - с 16.0%, Белгия - с 13.7%, Румъния - с 2.3%, Германия - с 1.1%, и други.

Същевременно намаляват посещенията на граждани от Унгария - с 11.5%, Чешката република - с 2.4%, Гърция - с 1.8%, и други.

Увеличават се и посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" - с 10.1%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Украйна - със 17.8%.

През юни 2017 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 51.5%, следвани от посещенията с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - 36.2%, и със служебна цел - 12.3%.