Европейските страни доминират в глобалния списък за силата на туристическата индустрия в държавите по света, а една азиатска дестинация оформя първите четири места.

Световният икономически форум публикува на всеки 2 години доклад, посветен за пътуването и туризма, който измерва относителната стабилност на бранша в 136 водещи страни с помощта на широк набор от фактори. Сред тях влизат включително безопасността и сигурността на мястото, природните ресурси, нивото на инфраструктурата, нивото здравето и хигиената, както и ценовата конкурентоспособност.

На страните се поставя оценка от 1 до 7, като 7 е възможно най-високата стойност. Нито една държава не получава максималния резултата, но пък повечето надминават оценка 5.

Ето и кои са седемте най-добри дестинации според последната подредба:

7.Австралия - 5.12 точки

6.САЩ - 5.12 точки

Снимка 284037

Източник: iStock

5.Великобритания - 5.20 точки

Снимка 241433

Източник: iStock

4.Япония - 5.26 точки

Снимка 209331

Източник: Wikipedia

3.Германия - 5.28 точки

Снимка 270226

Източник: iStock

2.Франция - 5.32 точки

Снимка 281031

Източник: iStock

1.Испания - 5.53 точки

Снимка 238473

Източник: iStock