През изминалите 12-18 месеца застрахователният пазар в България се представи по-добре от песимистичните очаквания, които имахме отначало. Ако вземем брутния приемен приход за 2020 година, той възлиза на 2,4 милиарда лева, т.е. 1% повече от 2019 година. За първото тримесечие виждаме ръст от над 6% на брутния приемен приход. Следващите тримесечие показателите на растеж може би ще са по-ниски от това ниво от 6%. Това заяви заместник председателят на комисията по финансов надзор (КФН) и ръководител на "Управление и застрахователен надзор" Владимир Савов в предаването Money.bg по телевизия Bulgaria On Air.

"Забелязват се добри тенденции, особено в общото застраховане, където нарастват приходите. В животозастраховането също има растеж. Концентрирането на печалбите е в общото застраховане, основно заради факта, че там е концентрирано автомобилното застраховане, а през изминалите месеци, особено първото тримесечие имаше силно намалена мобилност с мерките по пандемията, много по-малко движение и по-малко щети. Така, че застрахователите по общо застраховане регистрираха добри печалби за този период. При животозастраховането, поради изплащане на повече обезщетения за застраховки живот във връзка с пандемията, картината е малко по-различна", заяви той.

"Инвестициите също се възстановиха. През 2020 година пазарите пропаднаха сериозно, но сега има възстановяване и сектора навакса", каза той.

Според него застрахователите са успели бързо да пренастроят своята дейност към ограниченията, които се сблъскваме по време на пандемията. "Те въвеждат нови услуги, включително електронизация, дигитализация, дистанционно ликвидиране на щети, подаване на документи, която има помогна да осигурят една непрекъсваемост на услугите. Дигитализацията е нещо, което ще се развива и в бъдеще", каза Савов.

Българският пазар - основно за автомобилно застраховане

По думите на Савов българският пазар е основно за автомобилно застраховане, но пандемията изостри вниманието към други класове застраховки, особено при животозастраховането и здравното застраховане. В това число влиза също застраховането на имущество, защото хората започнаха да прекарват повече време в къщите си извън града, казва той.

"156% е покритието на капиталовото изискване за платежоспособност, като това е средното ниво. Можем да кажем, че на този етап застрахователният сектор среща евентуална следваща вълна, за която се говори, в добро финансово състояние и добре ниво на печеливши инвестиции", заяви той.

Наредбата Бонус-малус

Наредбата събра доста негативни коментари, след което се имаше сериозна работа по преработката на наредбата, казва той.

"Съвместно с Министерство на вътрешните работи и Министерство на транспорта се достигна до нов вариант. В края на януари 2020 година Комисията я е приела, на първо четене, и е изпратила за съгласуване на останалите две институции. Министерството на вътрешните работи е изразила съгласия, но Министерството на транспорта няма позиция все още", коментира той.

"Съвместната компетентност, която съществува по тази Наредба, се оказва неефективна, защото в крайна сметка КФН е тази, която има пряко отношение към обезщетенията, премиите и т.н", заяви той.

По думите му основните негативни коментари бяха свързани с прехвърлянето на автомобила при продажба с натрупания "малус".

"Едно от решенията, които се предлагат е водачите, които имат право да управляват дадения автомобил да бъдат вписани в застраховката", заяви той.