Богатството на милиардерите нарасна до рекордни стойности по време на кризата с Covid-19. Само 2750 милиардери държат 3,5% от световното богатство, по данни от доклад на Global Inequality Lab, цитиран от Bloomberg. Това е ръст от 1% от 1995 г. насам. Междувременно най-бедната част от населението на планетата се увеличава.

Както и в други подобни доклади и тук се засяга темата за по-голямата пропаст между най-бедните и най-богатите, ниският достъп до здравеопазване на бедните, което вреди на развиващите се икономики.

Според един от авторите на доклада Лукас Чансел милиардерите са натрупали 4,1 трилиона долара по време на криза, а по изчисления на Световната банка около 100 милиона души са изпаднали в крайна бедност за същия период.

В повечето части на света най-богатите 10% от хората контролират приблизително 60% до 80% от богатството. Но според доклада има някои ясни регионални различия.

В Латинска Америка и Близкият изток например над 75% от богатството е в ръцете на най-богатите 10% от хората, се казва в доклада. Русия и Африка не изостават.

В развиващи се икономики като Индия все още има "липсваща средна класа", казва Чансел.

"Кризата Covid изостри неравенството между много богатите и останалото население. В богатите страни обаче намесата на правителствата под формата на политики за подпомагане, предотврати масовото нарастване на бедността.", коментира Чансъл.