Има поне четири нива на това каква е стойността на парите за вас и съответно на подходите към тяхното спечелване. Ще разкажем накратко за най-важните от тях и ще можете да разберете защо при единият имате нула в сметката, а другият може да донесе милиони.

1. "Получавам пари". Това ниво означава нещо подобно: "Не правя нищо. Седя в офиса от 9 до 18 и пия кафе. И получавам хиляда лева".

Почти като падане на нещо от небето. "Получаване" може да се разглежда и в друг аспект: "Получавам от някого. Те ми дават пари."

2. "Печеля пари". За това, разбира се, трябва да се работи. Да се направи нещо. Необходими са ви повече пари - работите повече. Няма друг вариант.

Но когато има твърде много работа, ще настъпи прегаряне - в най-добрия случай. Най -вероятно ще се случи нещо по -лошо. Но нека не говорим за тъжни неща. Защото отиваме на следващото ниво.

3. "Правя пари". Това е по-интересен вариант за подход към доходите и забогатяването. Човекът не е работил много, не ги е получил наготово, а ги е направил! Сам за себе си е спечелил пари. Нарисувал ги е? Не. Направил е нещо повече и различно от другите, а останалото не е важно.

Разбира се, желателно е да бъдем честни спрямо другите и да спазваме законите.

Но най-важното е какво е постигнал човекът, отделил е от своето време, положил е усилия, занимавал се е с нещо печелившо. И е спечелил повече пари от другите хора. Това е добър подход.

4. "Изобилието" е 4-то - най -високото ниво.Това състоянието, когато около вас има много пари, те са там и не отиват никъде. Цялата система работи за това изобилие. Хората около вас забогатяват заедно с вас, всички са щастливи. И има само един начин за това: уверена и целенасочена работа и развитие, без страх и припряност. Няма нужда да бягате никъде, можете да създадете качествен модел за работа и доходи, който да зарадва и много хора около вас.

Иска ни се да бъдем на четвърто ниво: трябва първия подход да изключим веднага. Преминавайки през втория подход, да се опитаме да отидем и да се задържим на третото ниво, а търсейки и трупайки ресурси, да се изкачим до самия връх.