2022 г. бележи повратна точка. Войната в Украйна затрудни възстановяването след Covid-19 и обърна света с главата надолу: инфлацията е висока, енергията и храната са недостатъчни, а монетарното затягане притиска икономиките и пазарите.

"Богатството на домакинствата ще се повлияе значително и те ще изпитат затруднение. Очаква се глобалните финансови активи да намалеят с повече от 2% през 2022 г., което ще е първото значително "унищожаване" на финансовото богатство след Голямата финансова криза (ГФК) през 2008 г.", става ясно от резултатите от Allianz Global Wealth Report 2022. Според анализа в реално изражение домакинствата ще загубят една десета от богатството си. За разлика от 2008 г., която беше последвана от относително бърз обрат, този път средносрочната перспектива е мрачна: средният номинален растеж на финансовите активи се очаква да бъде 4,6% до 2025 г., в сравнение с 10,4% през предходните три години.

Трите държави, в които е концентрирано над 50% от общото богатство на Африка

Трите държави, в които е концентрирано над 50% от общото богатство на Африка

Богатите страни влияят сериозно върху общото богатство на континента

"2021 година слага края на една ера", каза Лудовик Субран, главен икономист на Allianz.

"Последните три години бяха доста необикновени. Периодът може да се каже е благоденствие за повечето спестители. Не само 2022 г., но и следващите години, ще бъдат различни. Кризата на Разходите за живот поставя социалната ангажираност на изпитание. Политиците са изправени пред огромното предизвикателство да овладеят енергийната криза, да осигурят зелената трансформация и да стимулират растежа, докато монетарната политика спира рязко. Няма време и място за политически грешки. Ключът към успеха са иновативните и целенасочени мерки на национално и на наднационално европейско (на европейската общност) ниво."

Богатство и оръжие на 21 век: Който владее водата, владее целия свят

Богатство и оръжие на 21 век: Който владее водата, владее целия свят

Климатичните промени и растящото население водят до остра конкуренция за все по-оскъдните водни ресурси