Може би всеки човек би се радвал да бъде част от т.нар. 1% от най-богатата част от населението на Земята. Колко пари обаче трябва да има човек, за да влезе в нея?

Според анализа Global Wealth Report на Credit Suisse за 2018 година границата е в размер на 871 320 щатски долара или близо 1 500 000 лева. Тази стойност анализаторите определят като "всички финансови активи плюс реалните активи, като имоти, притежавани от домакинствата, минус дълговете им".

На това условие отговарят 19 милиона души в най-голямата икономика в света - Щатите. Те са повече отколкото във всяка друга държава по света. След тях е Китай с 4,2 милиона граждани, които влизат в групата на този 1% от населението.

За да попадне човек в по-широката категория - 10% от най-заможните хора в света, той трябва да разполага с 93 170 долара, което е около 160 000 лева.

Също така той е по-богат от половината от населението на Земята, ако разполага с активи на стойност от 4210 долара или малко над 7200 лева.

Тези числа говорят за дълбокото неравенство по отношение на богатството в различните части на света.

"Докато най-бедната половина от хората общо притежават под 1% от общото богатство на света, най-заможните 10% от тях държат в ръцете си 85% от него", посочват от Credit Suisse.