Световният пазар за предмети на изкуството подскочи през 2017 година след две години на намаляващи продажби, предава Bloomberg. През миналата година той се покачи с 12 процента до 63,7 милиарда долара.

За сравнение, може да посочим, че брутният вътрешен продукт на България по последните данни от Националния статистически институт за 2017 година е бил 56,99 милиарда долара по среден курс на долара за 12-те месеца.

Кой купи най-скъпата картина на света?

Кой купи най-скъпата картина на света?

"Спасителят на света" дълго бе смятана за изчезнала

Най-скъпата картина, продадена през предходната година, бе "Salvator Mundi" ("Спасителят на света") за 450 милиона долара. Според доклада Art Market 2018 на USB Group AG и Art Basel, ръстът на пазара се е дължал именно на най-скъпия сегмент, докато останалите отчитат смесени резултати. Продажбите на изкуство на стойност над 1 милион долара носят 64% от общата стойност на пазара, но едва 1% от транзакциите.

Най-големият пазар е САЩ, като 42% от продажбите на база стойност са направени там. На второ място е Китай с 21%, а на близко трето - Великобритания с 20 процента.

Пикът на пазара бе през 2014 година с 68 милиарда долара общи продажби.