Броят на милионерите в Китай ще се удвои през следващите четири години, а размерът на средната класа ще нарасне с една втора, смятат от HSBC. Замогването на китайците пък ще подкрепи потреблението в икономиката, смятат от банката.

Броят на китайците, които разполагат с инвестиционни активи на стойност поне 10 млн. юана ($1,55 млн.), ще се увеличи до 5 млн. до 2025 г., от над 2 млн. днес, изчислява банката. Средната класа, към която се причисляват около 340 млн. китайци, ще нарасне с над 45% до над 500 млн. за същия период.

"Разширяващата се средна класа ще подкрепи средносрочния и дългосрочния икономически растеж. По-високите разходи на домакинствата ще подкрепят вътрешното търсене, увереността на бизнеса, както и капитловите разходи", смятат от HSBC. "Растящата се средна класа ще увеличи вноса на стоки и услуги и ще привлече повече чуждестранни компании, които ще инвестират в Китай". Така замогването на китайците ще подкрепи усилията на властта да намали зависимостта на икономиката от производството и да увеличи дела на услугите.

Очаква се състоянието на домакинствата да расте с по 8,5% всяка година през следващите пет години и да достигне 300 трлн. юана, или 300% БВП на Китай през 2020 г.

По-голямата средна класа с по-високи доходи означава ръст и на търсенето на качествени стоки и услуги. Според прогнозата потреблението ще расте с $1,1 трлн. годишно.

HSBC обаче предупреждава, че пропастта между бедни и богати ще продължи да се разширява. И 1% от домакинствата ще притежават 30% от богатството.