Гърция има изключително малко богати хора, ако се позовем на официалните декларации за доходи и имущество, пише Еkathimerini.

Цифрите от данъчните декларации подчертават някои гръцки "особености": На хартия в Гърция почти няма богати хора. Само 27 000 данъкоплатци декларират индивидуален доход над 100 000 евро, докато четирима от 10 изглежда живеят с 5000 евро годишно.

По-малко от 15 000 собственици имат лична недвижима собственост на стойност над 1 милион евро, докато по-малко от 70 000 банкови клиенти имат големи депозити над 100 000 евро.

Българин е платил 7 милиона лева данъци като физическо лице или кои са най-големите данъкоплатци у нас

Българин е платил 7 милиона лева данъци като физическо лице или кои са най-големите данъкоплатци у нас

Енергетиката, търговията и добивната промишленост са сред най-печелившите сектори на икономиката

От около 300 000 юридически лица, опериращи в страната, само 10 000 декларират облагаеми печалби над 150 000 евро, което означава, че още по-малко (като се има предвид, че трябва да се приспаднат корпоративен подоходен данък и данък при източника) могат да разпределят печалби над 100 000 евро. На този фон, 235 000 фирми от приблизително 300 000 - или осем от 10 компании - имат или загуби, или печалби под това, което сега получава от минимална заплата един служител (10 000 евро на година).

Какво показват всички тези данни?

Гърция трябва да разкрие и правилно да регистрира доходите, активите и печалбите, за да може данъчната политика да бъде проектирана с по-голяма справедливост.

Покупка и продажба на имот: В Гърция или България съпътстващите разходи са по-големи

Покупка и продажба на имот: В Гърция или България съпътстващите разходи са по-големи

Над един милион собственици на имоти в Гърция ще бъдат освободени от плащането на ENFIA