Когато колко богата е дадена държава е редно да се проследи и какво е средното богатство на жителите й. Много експерти смятат, че средното богатство на жителите на дадена страна предоставя най-точната картина на това колко е богата самата страна

Следващата графика, публикувана във Visual Capitalist, сравнява средното богатство в избрани държави, като използва данни от доклада за глобалното богатство на UBS за 2023 г.

Visualizing the Top Countries by Wealth per Person

И така кои са най-богатите страни, според по средното богатство на възрастен.

Тук става въпрос за сумата, получена чрез разделяне на общото съвкупно богатство на броя на възрастните. В страни, където богатството е концентрирано в малък процент от хората, средната стойност може да бъде много по-висока от обикновеното.

През 2022 г. средно богатство на възрастен в глобален мащаб възлиза на 84 718 долара.

По този показател Швейцария се нарежда на първо място в класацията с 685 226 долара на човек. Над 15% от населението са милионери, което е третият най-висок процент в света. Въпреки това, когато се разглежда средното богатство на човек, то възлиза на 167 353 долара.

САЩ са на второ място със средно богатство на жител от 551 347 долара. Страната е е дом на 38% от милионерите в световен мащаб, изпреварвайки втората най-голяма страна, Китай. Неравенството в доходите в САЩ обаче е сред най-високите сред развитите нации.

В класацията се вижда, че пет от първите 10 страни по средно богатство на жител, са в Западна Европа - Дания, Норвегия, Нидерландия и Белгия влизат в това число.

В първите десет влиза още Сингапур (7-ма) с най-високото средно богатство на жител в Азия. Неравенството в доходите в Сингапур е подобно ниво като в САЩ.

Място Държава Средно богатство на възрастен
1 Швейцария $685,226
2 САЩ $551,347
3 Австралия $496,819
4 Дания $409,954
5 Нова Зеландия $388,761
6 Норвегия $385,338
7 Сингапур $382,957
8 Канада $369,577
9 Нидерландия $358,235
10 Белгия $352,814