Всеки автомобил, преминаващ по евентуалния бъдещ скоростен път от Варна за Бургас, все още наричан от управляващите магистрала "Черно море" би трябвало да плати 22 лева тол такса.

Това би се случило, ако се реализира вариантът пътят да бъде построен от частен инвеститор, пише днес в."Сега".

Все пак засега този вариант е преценен като "неприемлив в социално отношение". Възможните сценарии за изграждането на трасето са записани в предпроектното проучване на Националната компания за стратегически инфраструктурни проекти (НКСИП) към регионалното министерство. Все още обаче няма нито концесионер, нито решение за финансиране от бюджета.

Ново шосе от близо 100 км между двата морски центъра се определя като част от магистралния пръстен на България. То е в плановете на правителството и е част от дългосрочната стратегия за пътищата на всяка власт. Нужното финансиране за изпълнението му е оценено на 524 млн. лв. без ДДС.

Предвидено е изграждането на 95 км скоростен път. "Избран е скоростен път вместо магистрала, за да се спестят 15% от нужните средства", обясни министър Лиляна Павлова в отговор на депутатски въпрос. Според нея се търсят различни варианти, включително и публично-частно партньорство. До момента обаче финансиране за изграждането на ново трасе между Варна и Бургас няма. Павлова посочва, че през септември България е кандидатствала за финансиране за изготвянето на детайлен строителен проект по програма "Транспорт" 2014-2020 г. Министърът очаква до две години той да е готов, но за момента няма яснота откъде ще се намерят средства за самото строителство.

От финансова гледна точка има два основни сценария за строежа на пътя. Ако се приеме, че вариантът с такса за преминаване е неприемлив, остава този, при който инвестициите на частния партньор и разходите за поддържане се покриват от бюджета. Сметката в проучването показва, че ще са нужни около 39.5 млн. лв. (без ДДС), които да се плащат към инвеститора всяка година в периода 2016 - 2049 г.

Само малка част от нужните пари - около 3 млн. лв. годишно, са за покриване на разходите за експлоатация и поддържане. Тя може да бъде финансирана от винетни такси. "Оставащата част от плащанията към частния партньор следва да бъдат финансирани от държавния бюджет", е записано в предварителните планове на държавата за проекта. Важно е внимателно да се проучат възможните варианти за структуриране на финансирането, така че да се постигне минимална тежест за бюджета, се допълва в документа.


За трасето на скоростния път "Черно море" има няколко варианта. Разработени са 3 основни, като началото и краят са еднакви - от с. Приселци на "Хемус" до "Тракия" западно от Бургас. В първия и втория вариант под Стара планина се минава през тунел с дължина 1730-1800 м. В третия вариант тунелът е избегнат, но затова пък трасето е изместено на запад, още по-далеч от морето. Всъщност и трите варианта са на голямо разстояние от морето и пътят няма да е панорамен.