Около 85% от руснаците предпочитат да получават информация от предаванията на Националната телевизия. В групата на често използваните източници за информация 40% от анкетираните посочват областните телевизии, а 31% - националните ежедневници. Тези данни са предоставени от Националния център за проучване на общественото мнение на Русия (ВЦИОМ).

Интернет като източник на информация използват не повече от 13% от руснаците. Най-голяма част от хората, които ползват мрежата като източник на информация, живеят в Москва и Санкт Петербург. В неголемите градове и села, този процент е едва 7 до 10.

За една година Националната телевизия на Русия е увеличила аудиторията си от 76 на 85%, а делът на интернет потребителите се е повишил от 10 на 13%.

Около четвърт от руснаците ползват интернет, 5% от тях ежедневно. Още около 8% го правят няколко пъти в седмицата, а 6 % - няколко пъти в месеца.

Болшинството от потребителите на интернет се нуждаят от него за решаване на задачи, свързани с работата или учението. 44% влизат в интерент, за да си прочетат пощата. Всеки пети слуша музика или тегли филми от интернет.

Разглеждайки Интернет като един от каналите за получаване на информация, 44% от руснаците смятат, че този канал е мощен ресурс за получаване на оперативна и достоверна информация.

Анкетата е проведена от ВЦИОМ между 30 септември и 1 октомври 2006 г . Анкетирани са 1600 души от 153 населени места в 46 области.