"Андреа БГ" ООД е фирмата, класирана на първо място при избора на изпълнител по обществената поръчка за изработка и доставка на кутии за гласуване, съобщиха от Министреството на държавната администрация и административна реформа.

След преговори с комисията беше договорена цена от 65 лв. без ДДС за 1 кутия, което прави 877 500 лв. без ДДС за цялата услуга. Сумата по поръчката включва както изработката на 13 500 прозрачни кутии, така и тяхното транспортиране до всички областни центрове в страната.

Две от шестте фирми, подали заявления за участие в процедурата, отговаряха на посочените в документацията изисквания - "Андреа БГ" ООД и "Трамкар" ЕАД. Това констатира комисията, след като разгледа документите на всеки от кандидатите и оцени техническите показатели на предложените мостри на кутии.

При оценяването по качеството, естетическите и функционалните характеристики на мострите и двете фирми получиха по 20 т.

Решаваща при определяне на класирането беше цената. Предложението на "Трамкар" ЕАД беше 74 лв. без ДДС за 1 кутия, което прави 999 000 лв. без ДДС за цялата поръчка.

Представителите на "Андреа БГ" ООД обясниха, че при преговорите с комисията са били дискутирани всички детайли около изработката, съхраняването и транспортирането на кутиите.

До 16 октомври 2006 г. те ще бъдат доставени в областните центрове в индивидуални картонени опаковки, така че да се осигури максимална защита от механични наранявания. Производителите посочиха, че дават гаранционен срок от 18 месеца за кутиите, като уточниха, че при добро съхранение продуктът е вечен.

Останалите четирима кандидати - "Рожен пласт" ООД, ЕТ „ХЕЕЛ - Венетка Енева", „Стела 94" ЕООД и "Пирин пласт" АД не бяха допуснати до следващия етап на процедурата - представяне на ценова оферта и договаряне, поради неспазване на изискванията при процедурата.