България е на 59-о място в годишната класация на Световната банка Doing Business 2012, като страната ни пада с две позиции спрямо предходното издание. Първото място се заема от Сингапур, следван от Хонконг и Нова Зеландия. Четвъртото място заемат САЩ, а топ пет се допълва от Дания. Последните пет места са отредени на африкански държави и на опашката е Чад, съобщава Дарик радио.

Публикуваният Doing Business 2012: Doing Business in a More Transparent World („Да правим бизнес 2012: Да правим бизнес в един по-прозрачен свят") анализира нормативната уредба, засягаща местните фирми в 183 икономики. Докладът класира икономиките по 10 показателя, касаещи бизнес регулациите, като например - започване на бизнес, време за прекратяване на бизнес, външна търговия. Методологията на изследването беше разширена тази година с включването на индикатори за време за присъединяване към енергопреносната система.

България запазва стабилното си класиране от предишни години, като тази година е поставена на 59 място при 57 място през миналата година. Като положителни са отчетени реформите в областта на търговията през граници и опростяване на процедурите по несъстоятелност, което поставя страната в глобалната класация пред държави като Чехия, Италия, Полша и Румъния.

За девета поредна година страните от Източна Европа и Централна Азия са водещи сред останалите региони по отношение на подобряване на бизнес регулациите, според изводите от новия доклад на Международната финансова корпорация и Световната банка.

От другите страни в регион Европа и Централна Азия, Грузия е с най-добрите показатели по свобода за правене на бизнес в региона и е класирана на 16-о място. Страната продължава да следва своята широка програма от реформи, опростявайки започването на бизнес и увеличавайки достъпа до кредити. От 2005 година насам в страната са създадени нова митническа агенция и митнически кодове, кредитна служба, променен е имотният регистър и е извършена е реформа в съдебната система.

Армения се е изкачила с шест места в глобалната класация и заема 55 място благодарение на извършените пет регулаторни и институционални реформи между юни 2010 г. и май 2011 г., което е и най-високата бройка извършени реформи за региона. Кипър се е изкачила до 40-та позиция увеличавайки защитата за инвеститорите.

Руската федерация е облекчила процесите по регистриране на собственост, намалила е броя на документите, необходими за търговия и преразгледа и намали тарифите за присъединяване към енергопреносната мрежа.

През изминалата година, 21 от 24-те икономики в региона на Европа и Централна Азия са подобрили бизнес регулациите си за местните фирми чрез извършване на общо 53 реформи в областите - време за приключване на процедура по несъстоятелност, прилагането на договори и защита на инвеститорите. В условията на световна финансова криза, 40 процента от икономиките в региона са подобрили процедурите си по производството за обявяване в несъстоятелност, като са извършили промени в законодателствата си.

Новите данни показват, че подобряването на достъпа до информация относно бизнес регулациите помага на предприемачите. „Увеличаването на прозрачността и достъпа до информация относно регулациите е важна за създаването на по-здравословна бизнес среда," каза Силвия Солф, водещ автор на доклада. „Към днешна дата, 60 процента от икономиките в Източна Европа и Централна Азия предоставят лесен достъп до списъците с тарифи или изискванията за документи за търговия, стартиране на бизнес, разрешителни за строителство или присъединяване към енергопреносната мрежа", допълва тя.

Новият измерител, който изследва как икономиките са променили бизнес регулациите си през последните шест години показва, че всички икономики в региона Източна Европа и Централна Азия са подобрили своята бизнес среда.

„Изследването показва, че опростяването на бизнес регулациите спомага за икономическия растеж на дадената страна", заяви Аугусто Лопес-Кларос, директор Глобални индикатори и анализи от групата на Световната банка. „Чрез опростяването на регулациите и увеличаването на достъпа до кредитиране, страните в Източна Европа и Централна Азия продължават на разширяват възможностите за предприемачите", казва той.