„България в Европа - зелена политика" - под това заглавие днес се проведе дискусионен форум в резиденция Бояна, организиран от Зелената партия. Събитието бе под патронажа на Президента на Република България и както обясни председателят на Зелената партия Александър Каракачанов, си бе поставило две цели: голяма и малка. Голямата цел е да се повиши качеството на живота на всички хора в България. А малката, която в хода на дискусиите се оказа всъщност по-емоционалната - да се отговори на изискванията на глава 22 „Околна среда" от присъединителния договор на България към ЕС.

Изглежда, че пътят на присъединяване на страната ни към политическата структура на Обединена Европа е неотвратим. Ние виждаме, че европейската политика е „зелена" политика в прогресивното и насочено към човека и културните ценности значение. В този смисъл, политиката на нова България - член на ЕС, трябва по необходимост да представлява устойчиво развитие. Но готова ли е нашата държавност и общество за това?

Във встъпителните думи за откриването на форума бе изказано становището, че в пътя към присъединяване на България към Европейския съюз са объркани понятията за средство и цел. Приветственото слово от Президента акцентира върху важността и общия ангажимент за опазване на българската природа.

След това доклад прочете доц. д-р Пеловски, ръководител на Център по екология към ХТМУ. Той обърна внимание на факта, че в България вече е сторено много по създаване на план и програма за Устойчиво развитие на страната ни. Така например през 1996 г. са изработени 12 тома материали по темата, които могат да бъдат база за следващите разработки.

Двата основни въпроса за зелената политика според Пеловски са изграждане на „зелена" философия - за устойчиво обществено-икономическо развитие, и  подготовката на кадри, които да бъдат носители на тази философия.

Докладчикът посочи, че средствата, необходими за преструктуриране на българската икономика спрямо европейските екостандарти са 9 млрд. €. Показателен е примерът с ТЕЦ „Марица - Изток". Само за преструктурирането на завода на ЛУКОЙЛ в Бургас ще е необходим половин милиард.

Бе обърнато внимание на липсата на механизъм на адекватна оценка на проектите за усвояване на средства за устойчиво развитие по структурните европейски фондове. Освен това не се разглеждат в достатъчна степен отпадъците като ресурс и прилагат стимулиращи, вместо рестриктивни механизми в тази насока.

След това думата бе дадена за доклад на биолога Христо Николов, директор по развитието на сдружение „Зелени Балкани" .