Днес започва първата регионална кръгла маса: "Българската фондова борса и бизнесът -партньори в Европейския съюз" в Гранд хотел Варна.

В събитието ще вземат участие над 90 представители на бизнеса, сред които инвестиционни посредници, инвестиционни дружества, фондове, публични компании и т.н.

В кръглата маса ще участват и представители на акдемичните среди като проф. Бистра Боева и проф. Радослав Цончев, които имат богат опит в областта на капиталовите пазари.

Представители на БФБ-София, комисията за финансов надзор пък ще запознаят аудиторията с предимствата на публичните дружества, начините за финансиране чрез капиталовия пазар и процедурата за придобиване статут на публично дружество.

Това е първата регионална кръгла маса от предвидените общо шест подобни форума.

Срещата има за цел да популяризира дейността на Българската фондова борса, предимствата на публичните кампании и възможностите за финансиране чрез фондовата борса, както и осъществяване на контакти между потенциалните емитенти с финансовите среди - инвестиционни посредници и банки.