Участниците в Първа регионална кръгла маса: "Българската фондова борса и бизнесът - партньори в Европейския съюз", организирана от БФБ-София са над 90, съобщиха от финансовата институция.

Форумът ще се проведе на 10 ноември 2006 г. в Гранд хотел Варна.

Общо 25 представители на 17 компании вече потвърдиха участието си в кръглата маса. Представителите на инвестиционните посредници са 29 от 21 посредника.

В кръглата маса ще участват и представители на акдемичните среди като проф. Бистра Боева и проф. Радослав Цончев, които имат богат опит в областта на капиталовите пазари.

Представители на БФБ-София, комисията за финансов надзор ще запознаят аудиторията с предимствата на публичните дружества, начините за финансиране чрез капиталовия пазар и процедурата за придобиване статут на публично дружество.

Сред лекторите са и председателят на Управителния съвет на Асоциацията на Индустриалния капитал в България Васил Велев, кметът на град Добрич Детелина Николова, както и Здравка Иванова от Албена АД.

Това е първата регионална кръгла маса от предвидените общо шест подобни форума.

Целите, които БФБ-София си поставя с организирането на тези срещи са обща популяризация на дейността на Българската фондова борса, популяризиране на предимствата на публичните кампании и възможностите за финансиране чрез фондовата борса, както и осъществяване на контакти между потенциалните емитенти с финансовите среди - инвестиционни посредници и банки.