По данни на Агенция „Митници", за периода от 4 декември до 10 декември 2006 г. са изнесени 13 517 тона пшеница, основно за Алжир - 8 503 тона и Израел - 4 915 тона. От началото на м. юли до 10 декември 2006 г. износът на пшеница е достигнал 846 946 тона.

За периода от 4 декември до 10 декември 2006 г. няма изнесени количества ечемик. От началото на м. юли до 10 декември  2006 г. износът на ечемик е достигнал 108 867 тона.

За периода от 4 декември до 10 декември 2006 г. са изнесени 57 182 тона, основно за Пакистан - 30 000 тона, Франция - 13 650 тона и Испания - 12 600 тона. Изнесените количества слънчоглед от началото на месец септември до 10 декември 2006 г. възлизат на 372 914 тона.

През изминалата седмица - от 4 декември до 10 декември 2006 г. са изнесени 3 047 тона царевица, за Гърция - 3 000 тона и за Македония - 47 тона. Общото изнесено количество царевица от началото на месец септември до 10 декември 2006 г. е в размер на 27 304 тона.