"За 6 месеца организирахме цялата държава, за да извървим пътя за строителството на АМ "Тракия"." Това каза Председателят на УС на АПИ Божидар Йотов по време на подписването на договора за строителство на ЛОТ 2 на АМ "Тракия". Подпис под документа от страна на избрания изпълнител – Обединение "Магистрала Трейс", сложи инж. Цветан Цонев – упълномощен представител на обединението. Божидар Йотов припомни част от "историята" на магистралата, от 1964 г., когато се взема решението за изграждане на автомагистрала "Тракия. Eдинадесет години по-късно започва строителството на отсечката София – Пловдив и продължава 10 години. "Още 10 години са били необходими за предпроектните проучвания на лотове 2, 3 и 4", каза още Йотов. Инж. Цветан Цонев от обединение "Магистрала Трейс" беше категоричен, че поетото като ангажимент за срок, качество и цена ще бъде изпълнено. "Напълно осъзнаваме отговорността и сериозността на задачата, с която се захващаме", каза още Цонев. На подписването присъства и министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев. ЛОТ 2 на АМ "Тракия" обхваща участъка от км 210+100 до км 241+900 – от Стара Загора до Нова Загора, и се финансира по Оперативна програма "Транспорт"-Кохезионен фонд на ЕС – 80% и 20% съфинансиране от националния бюджет. Обществената поръчка за избор на строител на 32-километровата отсечка бе обявена на 12.11.2009 г. Техническите оферти бяха отворени на 12.01.2010 г., а финансовите – на 05.02.2010 г. На 15.04.2010г. бе обявено и Решението на УС на АПИ за избор на консултант на обекта – "Пътинвестинжинеринг" АД.