Британската нефтодобивна компания Timan Oil & Gas откри в Русия най-голямото откривано от много време насам нефтено находище, съобщи "Ведомости".

По оценка на компанията размерът на запасите от находището Нижнечутинское е 100,1 милиона тона извлекаеми и 279.2 млн.т. геологически.

Според независим анализатор, по световните критерии запасите на новото находище са близо 200 млн. тона.

По данни на Росстат през 2007 година в Русия са добити количества нефт в размер на 490 милиона тона.

Находище със запаси повече от 70 милиона тона според руското законодателство се определя в категорията стратегически, т.е. лицензът на чуждестранната компания може да бъде оттеглен по усмотрение на премиера - или не. Руски експерти считат, че британците ще получат шанс да разработят сами находката си. През 2007 г. компанията Timan Oil & Gas отчитат 22.4 млн. долара чиста загуба.

Timan Oil & Gas има лицензия за добив в Нижнечутинското находище до 2024 година. Британската компания разработва находища на нефт в Тимано-печорския регион, както и находище на Каспийския шелф.

Нижнечутинското находище технологически е много сложно за експлоатация: нефът лежи на малка дълбочина (150 - 200 м.) и на голяма площ, близо 250 кв.км.

За последните 20 години големи находщиа в Русия откри само ЛУКОЙЛ: Филановското находище в северната част на каспийско море. Първоначално залежите бяха оценени на 82 млн. т., после преразгледани до над 200 млн.т.