Качваме се на последния влак в последния вагон", каза Божидар Данев, председател на Българска стопанска камара по време на международната конференция "Българската индустрия като част от индустрията на Обединена Европа", провеждаща се днес в столичния хотел „Радисън".

Това Данев съобщи относно думите на председателят на ЕК Барозу, който е заявил, че по-нататъшно разширение на ЕС няма да има до 2014 г.

В лекцията, която председателят на БСК изнесе той очерта нерозовата картинка на българска индустрия. Данев наблегна на критерият конкурентноспособност, според който сме на 72 място в света. Търговският стокообмен, който може да се смята за основният критерий на конкурентност на нашите фирми в ЕС е дефицит в размер на 4 млрд. лв. от страните на Европейския съюз.

Това частично се покрива от преките инвестиции в страната, но проблемът е че това, което внасяме не е от страни с висок иновативен капацитет, допълни още Данев.

Индустрията ни разполага с материално остарели ДМА (28-30 г.) и сграден фонд, инфраструктурата е слаборазвита, а икономиката ни е изключително енергоемка и вносоемка (около 8 пъти повече от 15-те стари страни-членки на ЕС). Разполагаме с висок кредит към екологията, подчерта още Данев.

За целта българската индустрия трябва да върви към модернизация и преструктуриране, засилване на сертифицирането каза Данев в своята презентация. Към момента над 2000 предприятия са сертифицирани по ISO 9001, от които най-много в сферата на хранително-вкусовата промишленост, металургията и електротехническата индустрия.

България трябва да наблегне още на инвестиции в околната среда, безопасни условия на труд и решаване на проблема с корпоративната задлъжнялост.