4 фирми получиха сертификат, закупиха информационен меморандум и продължават участието си в конкурса на един етап за продажбата на 4 813 367 броя акции, представляващи 100% от капитала на"Топлофикация-Русе" ЕАД. Това са:


1. E. ON Energie AG, Германия


2. Holding Slovenske elektrarne d.o.o, Любляна


3. "Далкия Интернационал" АД, Франция


4. "CEZ" АС, Чехия

Останалите срокове в конкурса са:


Извършване на огледи в дружеството - 30 октомври 2006г.;


Подаване на оферти - 11 часа на 3 ноември 2006г.