На работна среща на ръководството на „ЧЕЗ България" ЕАД и министъра на икономиката и енергетиката, бяха дискутирани процесите на преструктуриране на компанията като тя изрази готовност да осигури заетост за съкратените работници, съобщи пресцентърът на МИЕ.

Работниците и служителите, чиито трудови договори ще бъдат прекратени в резултат на структурните промени, ще получат предложение да кандидатстват за новите работни места в рамките на групата.

В случай на отказ, ще им бъде предложено обезщетение в съответствие с предварително приета и одобрена от синдикатите Програмата за прекратяване на трудовите правоотношения. Допълнително, спазвайки социално-отговорната си политика, компанията ще предложи съдействие и обучение за намиране на нова работа извън групата в други структури на чешката компания, включително и извън страната.

Предвижданите съкращения на реално заетите служители и работници в дистрибуцията са 397. Общо, в трите електроразпределителни дружества в момента работят 3 416 души. В същото време в обединената разпределителна компания ще се открият близо 50 нови работни места. Допълнително, други 84 нови работни места ще се открият и в ЧЕЗ България.

Подборът на работниците и служителите, чиито трудови договори ще бъдат прекратени, ще се основава на обективни и съгласувани със синдикатите критерии, като степен на образование, квалификация и/или правоспособност, ниво на изпълнение на възложената работа и други.