Одитна мисия на Европейската комисия в ДФ "Земеделие" започва днес.
Два са основните приоритета на одитната мисия на ЕК. Първо ще се провери нивото на готовност на IT-системата и системата за сигурност на Разплащателната агенция.

Вторият приоритет е свързан с преглед на акредитацията на Разплащателната агенция.

Финансовото подпомагане от Еврофондовете за българското земеделие ще се осъществява чрез три инструмента - директни плащания, към които ще има национални доплащания; средства за пазарна подкрепа; средствата за развитие на селските райони.

Тяхното успешно прилагане е основният приоритет в работата на Разплащателната агенция. Мисията на ЕК ще приключи на 29 юни т.г.