Приключи газификацията на новия цех на "Месокомбинат Разград", съобщиха от "Овергаз". 

"Синьото гориво ни даде модерната възможност да подобрим надежността на производствения процес, да гарантираме европейско качество на продукцията, като едновременно с това опазването на околната среда стана по-лесна задача", сподели изпълнителният директор на месокомбината Николай Колев.

Изграждането на съоръженията на природен газ в месокомбината започна през 2002 г., като направената инвестиция до този момент възлиза на почти 400 000 лева.

Икономиите, които "Месокомбинат Разград" осъществява всяка година, заради това, че използва "синьо гориво", са 180 000 лева.

50 километра е дължината на газоразпределителната мрежа в Разград. Тя се управлява от дъщерното дружество на "Овергаз" - "Газоснабдяване Разград". Над 850 домакинства се радват на комфорт в домовете си с употребата на природен газ. Промишлените обекти на газ са 7, а обществено-административните - 72.

"Овергаз" е инвестирала досега 6 милиона лева в развитието на газопроводната мрежа на Разград.

До този момент най-голямата частна компания в българския газов сектор направи инвестиции "на зелено" в размер на 165 милиона лева. Дъщерните дружества на "Овергаз" разполагат с газоразпределителна мрежа с дължина над 1450 километра, която създава потенциал за повече от 200 000 домакинства да използват природен газ.