Химическият завод "Агрополихим" - Девня /Североизточна България/ е продаден за един лев на консорциума "Асид и Фъртилайзърс" ООД - САЩ. Договорът за продажба на 63 на сто от капитала бе подписан в сряда в Агенцията за приватизация. "Агрополихим" АД - Девня произвежда азотни и фосфорни торове и е в процедура по ликвидация. Тези дни приключва капиталният ремонт на предприятието, което вероятно ще започне работа на 30 октомври, каза пред журналисти след подписването новият изпълнителен директор на девненската фирма Васил Александров. Дружеството "Асид и Фъртилайзърс" е регистрирано на 7 септември и съдружници в него са "Юнион Миниер Пирдоп Мед" АД - Пирдоп и "Хардланд Инвестмънт" ООД - САЩ. Сделката беше одобрена в средата на септември от Надзорния съвет на агенция за приватизация, а малко по-късно и от Министерския съвет. 17 процента от останалите акции на "Агрополихим" ще се купят от работниците на торовия завод при облекчени условия, а 5 на сто от капитала ще се използва за задоволяване на реституционни претенции. 15 на сто от акциите на дружеството бяха продадени в масовата приватизация. Новият собственик трябва да се споразумее с кредиторите на завода до 14 април 2000 година, но вероятно това ще стане до края на годината, съобщи Васил Александров. Към края на юни дълговете на комбината са били в размер на 92 959 680 ДМ. Най-големи кредитори на "Агрополихим" АД - Девня са "Булгаргаз", "Юнион Миниер", "ТЕЦ Девня", КЦМ, ОЦК, "Каримекс" - Бейрут. "Агрополихим" няма да иска от "Булгаргаз" преференциални цени за ползвания природен газ, заяви представителят на "Асид и Фъртилайзърс" Филип Ромбаут. Фирмата дължи на "Булгаргаз" 48 482 184 нови лева, без лихвите. Купувачът се задължава да инвестира 15 милиона долара в петгодишен срок. Инвестициите вероятно ще са по-големи. Ще са необходими средства за екологична програма за района и за тях консорциумът ще преговаря със Световната банка, добави Филип Ромбаут. Замърсяването в района се дължи на веществото арсен, намиращ се в отпадъчния продукт пирит, а не идва от депата на гипс-фазер, както се твърди в пресата, каза г-н Ромбаут. Около 750 души ще бъдат заети в основното производството на азотни или фосфорни торове. Всички останали дейности като поддръжка, ремонт, транспорт, строителство и други, вероятно ще бъдат бъдат предоставени на външни фирми и организации. Предполагаем брой на персонала зает в обслужващите и съпътстващи дейности е между 400 и 1000 души, съобщиха от Агенцията за приватизация. "Асид и Фъртилайзърс" иска да купи и производството на азотни торове на другата голяма фирма за изкуствени торове "Агробиохим" АД - Стара Загора. Надяваме се преговорите с консорциума да завършат успешно, каза изпълнителният директор на Агенцията за приватизация Желязко Христов.