Очакванията са икономическата криза да удари и горското стопанство. Все още обаче няма сериозна тревога за дърводобива във Великотърновска област. Търсенето на дърва за огрев засега не намалява. Населението продължава да купува същите количества твърдо гориво за зимата, както досега, информира „Янтра днес".

Засега се забелязва намаляване на интереса само към строителната дървесина. До скоро с бума в строителството търсенето беше голямо. Сега фирмите, които купуват такъв материал, вече не проявяват предишния интерес. Няма и стремеж към запасяване, както беше досега, защото не се знае дали ще има купувачи.

Цифрите показват, че поделенията на Регионалната дирекция по горите във Велико Търново ще изпълнят разчетите си за приходите и за добива на дървесина и ще приключат нормално 2008 г.

Сключените договори за дърводобив и продажба на дървесина засега също се изпълняват. Явно клиентите на РДГ, сред които са "Свилоза" АД в Свищов, "Дървообработване ВТ" АД и великотърновският цех на "Кроношпан - България" ЕООД, засега нямат проблеми с продажбите.

Тревогата е какво ще стане по-нататък. Опасенията са, че търсенето на дървесина ще намалее. Всичко зависи от това дали преработващите предприятия ще имат купувачи за своята продукция и какви количества ще вземат те.

До края на годината дирекцията ще организира още търгове за дърводобив. Интересът към тях обаче не е голям. Затова горските специалисти смятат, че от това положение може да се излезе като по-често се провеждат търгове за по-малки количества дървесина.

Намеренията са държавните горски и ловни стопанства на РДГ да се ориентират към малки, но постоянни и сигурни продажби.