След разпоредена от министъра на икономиката и енергетиката Румен Овчаров  проверка на продажбата на дълготрайни материални активи от страна на дружествата в „Булгартабак холдинг" АД бяха установени груби нарушения във връзка с две продажби на общо три машини за производство на филтри, съобщават от Пресцентъра на министерството.

Има данни, че едната от машините е била предназначена за незаконно производство на цигари.

Проверката е предложена от заместник-министър Корнелия Нинова, която е и председател на управителния съвет на холдинга, след постъпила неофициална информация за нарушенията. Отдел „Сигурност" на „Булгартабак холдинг" АД оказа съдействие при извършването на проверката.

Министър Овчаров изпрати днес писмо до Главния прокурор Борис Велчев и до министъра на вътрешните работи Румен Петков, в което подробно са описани двата казуса.

В писмото са описани конкретни случая на груби нарушения и данни за извършени от длъжностни лица престъпления.

„Крайно време е хората в държавните дружества да разберат, че свърши периодът на безгрижните кражби", заяви по този повод министър Овчаров.

„МИЕ" непрекъснато следи за добросъвестното управление активите си в държавните фирми и няма да правим компромиси с никого", допълни още министърът на икономиката и енергетиката.

През октомври 2005-а година проверка по заповед на министър Овчаров установи сериозни нарушения при продажби на недвижимо имущество на НЕК „ЕАД".

Друга проверка през август тази година разкри източването на 5 милиона лева от търговската фирма „Консолид Комерс".

1. Нарушения във връзка със сделка за износ на машина за производство на филтри между „Хасково Табак" АД и пълномощник „Allan-Group" САЩ:

На 14.08.2006 г. е сключен договор за продажба на машина за производство на филтри между „Хасково Табак" АД и пълномощника на американската компания „Allan-Group" Борислав Богданов.

Стойността на договора е 17 900 евро без ДДС. Сделката е за 1 бр. машина „Hauni-KDF" за производство на филтри с фабричен номер № 317. Заедно с договора е подписана и декларация от пълномощника, че машината ще бъде изнесена извън територията на страната, тъй като представлява оборудване, свързано с производството на цигари.

Чрез поредица от документални измами машината първо е изнесена за Република Македония на занижена декларирана стойност, а след 4 дни е внесена обратно в България. В документите по вноса не е посочен купувачът на машината, но това не е дружество от системата на „Булгартабак холдинг" АД. Лиценз за производство на цигари в България към момента притежават единствено тези дружества.

Т.е. купувачът на българска територия при всички случаи не разполага с лиценз за производство на цигари. За да се избегне възможността машината да се използва за незаконно производство на цигари, по настояване на МИЕ митническите власти са задържали машината до изясняване на случая.

Износът за Република Македония е осъществен през митнически пункт Гюешево на 6.10.2006 г. от фирма, извършваща дейност на територията на Свободна зона - Пловдив.

Декларирана е занижена стойност на машината от 7 900 евро. На 10.10.2006 г., със същия превоз, машината е внесена обратно в страната през митнически пункт Златарево, като се декларира стойност от 8 400 евро. Освен нарушението на митническото законодателство, са нарушени и Правилата за разпореждане с оборудване.

2. Нарушения при продажба на 2 броя машини за производство на филтри на „Юрий Гагарин - БТ" АД, гр.Пловдив, от „Хасково-Табак" АД:

На 1.3.2006 г. Управителният съвет на „Булгартабак Холдинг" АД дава съгласие  изпълнителните директори на  „Хасково Табак" АД (в ликвидация) и на „Юрий Гагарин БТ" АД да сключат сделка по продажбата на 2 броя машини за производство на филтри тип KDF1 от хасковското на пловдивското дружество.

Целта на операцията е машините да бъдат ремонтирани в Пловдив и продадени в чужбина. Договорът за продажба се сключва на 6.3.2006 г., но по преценка на двамата директори, не за продажба на машини от модела KDF1, а от по-стария модел KDF.

Проверката на МИЕ установи, че вместо записаните в договора по-стари машини KDF (производство 1966-67) са продадени по-нови KDF1 (1973).

За да се заличи подмяната, директорите се разпореждат по време на демонтажа да бъдат подменени идентификационните табели на машините с фабричен номер, модел и година на производство. Щетата за „Хасково Табак" АД е приблизително 27 000 лв. В настоящия момент машините са в процес на ремонт в „Юрий Гагарин БТ" АД, Пловдив.

Налице са неправомерни действия от страна на ликвидатора на „Хасково Табак" АД - г-н Васил Зографов, и на изпълнителния директор на „Юрий Гагарин БТ" АД - г-н Венцислав Каймаканов. Предприети са действия за незабавното освобождаване на ликвидатора на „Хасково БТ" г-н Васил Зографов.