Развитието на Коридор 8 беше обсъдено в посолството на Република Албания у нас. Министърът на транспорта Петър Мутафчиев се включи в кръглата маса по въпроси, свързани с развитието му, в която участваха и представители на всички страни по трасето на коридора, на Европейската комисия, наблюдатели и представители на финансиращи институции.

Коридор № 8 Изток-Запад ще свързва българското черноморско крайбрежие с Албания и Адриатика и затова е изключително важен за българската икономика, в частност за транспорта и туризма ни. Индиректно този Коридор осигурява през Бургас ръзката на Европа с азиатския коридор ТРАСЕКА.

Основната тема на кръглата маса беше „По трасето на Коридор 8 - координиране на усилията за изпълнението на проекта".

С цел подпомагане на взаимовръзките между страните-участнички, подкрепяне на активни действия и генериране на идеи за бъдещо взаимодействие между правителствата и бизнеса бяха дискутираха следните теми:

  • установяването на Европейски координатор на Коридор VІІІ на високо ниво и увеличаването на усилията на страните по трасето на коридора в тази посока;
  • оценка на постигнатото до момента и идентифициране на проблемните технико-административни бариери;
  • необходимостта от изграждането на регионални обединения за подпомагане на изпълнението на коридора, както и формулиране на предложения за разглеждане от съответните власти на страните-участнички.