Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) се самосезира и образува производство за разследване на евентуално извършени нарушения - злоупотреба с господстващо положение от страна на „Топлофикация-Русе" АД, съобщиха от КЗК.

Повод за откриване на производството са сигнали на граждани, в които се посочва, че в договор за присъединяване към топлопреносната мрежа на „Топлофикация Русе" АД, сключен между собствениците на имоти в сграда - етажна собственост и „Топлофикация Русе" АД, е залегнала клауза: всички собственици на имоти да сключат с „Топлофикация Русе" АД „Договор за залог" за заплащане на консумираната топлоенергия.

Сключването на „Договор за залог" между топлофикационното дружество и всеки отделен етажен собственик е предварително необходимо условие за започване топлоснабдяването на сградата.

Акцентира се върху отказът на „Топлофикация Русе" АД за присъединяване на сграда към топлопреносната мрежа поради незаплащане на сумата за залог.

Комисията за защита на конкуренцията може да наложи санкция до 300 000 лв. и да постанови прекратяване на нарушението.