Българската народна банка обяви за март основен лихвен процент в размер на 3.52 на сто, съобщиха от банката.

Процентът за февруари беше 3.53%.

Лихвеният процент за март е с 54.3% по-висок, спрямо този отчетен през март 2006 г., показва статистиката на БНБ.

Статистиката на БНБ показва, че текущото ниво на лихвата заедно с тези през февруари е най-високо от май месец 2004 г., когато ОЛП е бил 3.83 на сто.

Най-нисък лихвения процент в страната ни е бил пък в периода февруари-април 2005 г., когато основната лихва беше под нивото от 2%.

Основният лихвен процент в страната се образува на базата на средната аритметична величина от стойностите на индекса LEONIA (Lev OverNight Index Average).

LEONIA e справочен индекс на сключените и изпълнени сделки с овърнайт депозити в лева за работните дни на предходния месец, който се използва за базисен период.