След среща на зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Димчо Михалевски с президента на Международната комисия по големите язовири проф. Берга, и г-н Де Виво - генерален секретар, стана ясно, че България ще е домакин на годишното събрание на комисията през юни 2008 год, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

Домакинството на този важен форум е в подходящ момент, защото събитието съвпада с предстоящото изграждане и доизграждане на язовири у нас, посочи Димчо Михалевски.

През 2008 г. предстои доизграждане на язовирните стени на "Луда Яна", "Пловдивци", "Нейковци" и ремонта на язовирна стена "Студена".

По време на годишното събрание се предвиждат заседания на 23 технически комитета към Комисията и участие на учени и специалисти от различни страни.

Международната комисия по големи язовири е създадена през 1928 година, България членува в нея от 1938 година. С изградените над 2000 язовира, от които 215 са големи по международните стандарти и над 40 хвостохранилища и сгуроотвали България заема водещо място по брой язовири на жител. В момента МКГЯ включва над 10 000 члена от 90 държави.