Генералният директор на Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) инж. Милчо Ламбрев и финансовият директор на компанията Джоанна Димитрова пред Money.bg

Г-н, Ламбрев, през призмата на направеното, как оценявате изминаващата 2012 г.?
Това беше успешна година за Национална компания „Железопътна инфраструктура". Имайки предвид всичките бедствия, които застигнаха страната, ние успяхме да се справим с предизвикателствата, пред които бяхме изправени. Успяхме да се справим с аварийните обекти и да възстановим движението (след наводнението в с. Бисер - бел.р.) в междугарията Харманли - Любимец  и Любимец - Михайлово.
През цялата година компанията вървеше с точни и ясни крачки, знаейки какво можем да постигнем. Затова в края на 2012 г. компанията може да отчете една успешна година, приключвайки без никакви задължения към доставчици, клиенти, общини и държавата. Т.е ние успяхме да се разплатим със всички, което е най-доброто, което можехме да постигнем, след като заварихме компанията със 46 млн. лв. задължения.

С парите за инфраструктурни такси и средствата по капиталовия трансфер, който държавата ни отпуска ние успяхме да направим възможно най-необходимите ремонти по жп инфраструктурата в страната, тъй като на много места ремонтите са с два или три просрочени срока за ремонт. Така закърпихме най-важните участъци.
Става въпрос предимно за четвърта линия, която минава през Стара планина от Велико Търново до Дъбово и  по втория, която е между София и Мездра. Това са отсечки, където са само криви с радиусите на завоите остри, но ние успяхме да ги ремонтираме и да възстановим проектната скорост по тях.

Успяхме да подновим изцяло 45 железен път. От друга страна с наши сили успяхме да ремонтираме 1500 стрелки, както и текущо да подобрим  40-45 км от жп инфраструктурата.

2012 г. по отношение на взаимодействието ни със синдикатите беше спокойна, защото те разбраха, че НКЖИ изплаща всички свои задължения към работниците на точно определените дати. Това допринесе за една по-спокойна работа на експлоатационния персонал и не се стигна до сериозни аварии и инциденти.

Как върви строителството на обекти и отсечки по линия на Европейския съюз?
Всички обекти, за които ние отговаряме се движат в един добър порядък. Единствено в участъка Михайлово - Калояновец, която представлява Лот 1 от отсечката Пловдив - Бургас имаме забавяне, но и там ще се справим. Изпълнителите ще си понесат наказанията, предвидени в неустойките по договора. Другите два лота от Пловдив до Бургас се движат в график.
По отношение на отсечката Свиленград - Турска граница тествахме през тази седмица движението на локомотив със скорост от 175 км/ч и очаквам до края на годината да получим акт 15, а през януари и акт 16 на това трасе. Това ще бъде първата завършена отсечка по ЖП проект в България.
Скоро очакваме да направим и първа копка на строителството между Димитровград и Свиленград и по този начин да успеем да свържем трасето от Пловдив до турската граница. Това строителство очакваме да приключи през 2014 г.

Какво очаквате през 2013 г.?
Следващата година ще бъде проблемна от гледна точка на ситуацията в БДЖ „Пътнически превози", които са заявили по-малко влакове. Товарни превози също са намалили прогнозните си обеми за 2013 г., което за нас води до автоматично понижение на приходите за инфраструктурни такси.
Обособяването на елразпределително дружество, което да е отделно от НКЖИ също ще доведе до известни проблеми, но се надяваме да се справим по най-добрия начин.
Така около 30 млн. лв. очакваме да получим по-малко от инфраструктурни такси, което означава че за 2013 ние ще съберем 56-60 млн. лв, което ни накара да ревизираме плановете си за ремонтни дейности.
Основният ни ресурс за жп инфраструктура догодина ще дойде отново по европейските програми, като проектите при тях се очаква да приключат през 2013 и 2014 г.
Със собствени средства ще ремонтираме участъци по втора железопътна линия между София и Мездра, както и по девета линия между Русе и Варна.

Ще доведат ли по-ниските приходи до оптимизация на персонал?
В най-скоро време се очаква да завършат ремонтите на 35 железопътни прелеза, които ще станат автоматични и след пускането им в експлоатация ще можем да освободим по пет човека на обект, които до сега извършват тази работа.
Освен това планираме да обединим по няколко гари в една, като по този начин ще удължим междугарията и на места ще останат само спирки. Това са мерки, които ние ще изпълним само, ако е наложително предвид силната съпротива на хората в различните общини, които могат да останат без гари.

Г-жо Димитрова, беше приет Бюджет 2013, каква част от него е предвидена за НКЖИ?
Няма съществени изменения по отношение на предвиденото през 2013 г. спрямо настоящата година.
Има леко увеличение на субсидията към компанията, която от 127 млн. през следващата година ще е 130 млн. лв. Капиталовият трансфер ще бъде в същия размер от 90 млн. лв.
Собствените приходи в частта „Инфраструктурни такси" ще претърпят намаление, което се надяваме да бъде компенсирано до известна степен от увеличаване на товарните превози на частните и държавните превозвачи.
Друг начин да намалим последствията от по-малкия брой инфраструктурни такси е с продажба на ненужни активи и изпълняване на външни услуги. Само от външни услуги нашата компания спрямо 2011 г. има увеличение на приходите с 12 млн. лв.
Тези услуги представляват отпускане на техника и обучен персонал на компании, които са в ЖП сектора, монтиране и рехабилитиране на индустриални коловози и др.

Как очаквате да се отрази приватизацията на БДЖ Товарни превози?
Имаме уверението от превозвачите, че се очаква увеличение на товарите, което ще се дължи и на по-добрите условия, които компанията предлага, предвид ремонтите и цялостната подмяна на железопътната инфраструктура в определени участъци.
По този начин се надяваме тези 30 млн. лв. планирани като по-малък приход за инфраструктурни такси да бъдат в по-нисък размер и да докомпенсираме с продажба на активи от които компанията няма нужда.

Какви приходи очаквате от продажба на ненужни активи през 2013 г.?
Около 20-22 млн. лв., колкото бяхме планирали и за 2012. На този етап обаче в компанията са постъпили общо около 12-13 млн. лв., като в момента тече продажбата на още 7-8 имота, които се очаква да бъдат реализирани през периода февруари април 2013 г.

Как оценявате ликвидността на компанията в края на тази година и каква ще бъде тя според вас в края на 2013 г.?
Компанията към настоящия момент е в добра ликвидност, предвид вземанията от 120 млн. лв. от превозвачи и контрагенти във връзка с наемни взаимоотношения, като в същото време нямаме никакви задължения към доставчици.
Очакваме през 2013 г. ликвидността да се подобри защото ние продължаваме да държим на доброто управление на парите във времето и всички мерки които ние предприехме от 2010 г. досега да започнат да дават резултат.
Счетоводната загуба на компания също очакваме да намалее.
Предизвикателство пред нас ще бъде изплащането на заема към Световната банка, което от БДЖ се прехвърли към нас и към този момент не сме го бюджетирали. Става въпрос за 12 млн. лв., които ние ще изплащаме чрез продажба на неоперативни активи и отпадъчен материал.