На редовно заседание на МС днес, правителството одобри споразуменията между България, Европейската инвестиционна банка и Националната компания „Железопътна инфраструктура" за финансиране на проекта за реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград-гръцка/турска граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км в час.

Осигуреният нисколихвен заем възлиза на общо 150 млн. евро.

Поради забавяне на изпълнението на проекта, някои срокове за получаване на средства по заема са изтекли на 30 юни 2005 г.

Определят се и реалистични срокове за завършването на проекта и се удължава крайният срок за искане на средства по заема - до 30 юни 2010 г.

С ратификацията на финансовия договор и двете споразумения ще бъдат създадени условия за успешното изпълнение на най-големия транспортен проект в България в настоящия момент, надхвърлящ 700 млн. лв. и обхващащ две области - Пловдив и Хасково, и девет общини.

Проектирането и строителството на първата фаза от обекта - железния път и електрификацията на жп участъка от Пловдив (гара Крумово) до гр. Първомай, с дължина 37,7 км, започна на 25 май 2006 г. Целият проект трябва да бъде завършен до края на 2010 г.