Процентът на посевите в много добро и добро състояние от пшеница е спаднал на 14,4% при 84,5% през април, съобщават от министерството на земеделието и горите.

Средно е състоянието на 14,1% от посевите, като през април е 49,3%. Нараснал е процентът на площите, чиито посеви са в незадоволително състояние от 1,3 % през април на 35,8% за май.

Площите на посевите в районите, засегнати от засушаването, възлизат на около 8,7 млн. дка за пшеницата и около 1,4 млн. дка за ечемика, където състоянието им е критично.

В отделни области и райони, където водните запаси са по-големи, засушаването е повлияло в по-ниска степен на посевите и те са в по-добро физиологично състояние като областите: Благоевград, Кърджали, Кюстендил, Перник, София-град, София-област, Стара Загора.

Средно е състоянието на посевите във Варна, Видин, Габрово, Добрич, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Сливен, Свиленград, Хасково.

Най-тревожна е ситуацията в Бургас, Велико Търново, Враца, Силистра, Търговище, Шумен, Ямбол.

Предвид нестабилното състояние на посевите, в съответствие с климатичните фактори, не позволява да бъде извършена реална преценка на очакваните добиви от културите. Реално това е възможно да се извърши 7 до 10 дни преди жътва, твърдят от министерството.