В някои държави алкохолът е особено на почит. В други - не чак толкова. От Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) публикуваха статистика за страните, в които са се консумирали най-много спиртни напитки от началото на новото хилядолетие до 2013 г.

Данните показват, че литовците са първенци по този показател от всички страни от ОИСР с 14 литра на година на глава от населението. След тях се нареждат австрийците, естонците и чехите с около 11-12 литра на глава от населението.

В другия край на класацията е Индонезия, която е на ниво 0 литра. Вероятно този резултат може да се обясни с това, че голяма част от населението на страната e мюсюлманско.

Съща може да причината и съседите ни от Турция да се нареждат непосредствено след азиатската държава с около 1-2 литра на глава от населението. Подобни са резултатите и на Индия и Израел.

От ОИСР отчитат, че в повечето от изследваните страни между 2000 и 2013 г. употребяването на алкохол е намаляло. В Литва, Полша и Русия обаче тенденцията е обратна.

Експертите от организацията посочват, че в голяма част от държавите консумацията на спиртни напитки е силно концентрирана. Така например 20% от унгарците са повече от редовни пиячи, като на тях се падат 90% от изпития алкохол. За сравнение във Франция този дял е далеч по-малък - 50 на сто.

Вижте тук пълната графика на изследването: