Занемареното състояние на сградите до голяма степен се дължи на неправилната поддръжка на външната им фасада. Собствениците на бизнес сгради и хотели често подценяват това и пропускат да включат грижата за външните стени и прозорци в калкулацията на годишния си бюджет, коментираха експерти от Facility Optimum Bulgaria, компания, специализирана в поддръжката и управлението на бизнес сгради.

Замърсяването на външната фасада не се изчерпва единствено със зацапаните прозорци, посочиха от компанията. Климатичните условия, резките температурни промени и влагата оказват негативно влияние и върху масивната външна част на всяка постройка. „В проектирането на голяма част от бизнес сградите не са заложени свободно отварящи се прозорци, което изисква специална методика на почистване", коментира Бисера Иванова, изпълнителен директор на Facility Optimum Bulgaria.

„Много собственици игнорират това и служителите зад неподдържаните прозорци са принудени да работят на смесена светлина. Нехайното отношение към поддръжката на външните стени също оказва пагубно влияние върху сградата - животът й може да се скъси с до 10-12%", допълва Иванова.

Външните фасади трябва да бъдат почиствани 2 пъти в годината, за да се гарантира дългият им живот. Много е важно обаче да се знае кое време на годината е подходящо, съветват от компанията. Краят на валежите, характерни за пролетта, е най-доброто време да се обърне внимание на външните прозорци и стени. Следващото почистване трябва да бъде през октомври, преди температурите да са паднали значително, съветват още от Facility Optimum Bulgaria.