В бързината да се спазят кратките срокове за присъединяването към ЕС, някои от реформите в България - особено реформата на съдебната система - са претърпели само "козметични промени", които са ги тласнали в нежелана посока, се казва в новия доклад на Мониторинговия комитет на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ).

В информационната бележка, публикувана на уебсайта на Асамблеята, председателят на комитета Серхи Холовати специално посочва като такива конституционните промени и промените в Закона за съдебната власт от февруари 2007 г.

В бележката се казва също, че слабостите на съдебната система в страната могат да имат отражение върху цялото общество, създавайки пречки пред правилното функциониране на всички демократични институции.

В доклада също се прави оценка на независимостта на медиите в България, правата на националните малцинства, създаването на институцията на омбудсмана и усилията в борбата с корупцията.