През 1942 „пустинната лисица" Ромел е водил военни действия срещу британците в Египет и е оставил след себе си стотици хиляди мини и неизбухнали снаряди. Днес те се явяват сериозна пречка за развитието на арабската държава, тъй като избухливите реликви препречват пътя към несметни природни богатства: Spiegel.

Бедуините ги откриват, селяните също, а търговците на вторични суровини вече са им свикнали. Те са останали не само от Втората световна война, а и от трите войни с Израел. Днес Египет, заедно с Афганистан, е сред най-минираните държави на света. Счита се, че в северозападната част на страната има още 22 милиона земни мини и не детонирани муниции - посочил е Фатхи-ал-Шасли, директор по разминиране и развитие в Кайро.

Много от мините лежат в близост до бойното поле на ел-Алмейн. Там през есента на 1942 година осма британска армия отблъсна африканския корпус на Ервин Ромел. Войната тогава и мирът днес остават свързани. В голямата „ничия земя" в пустинята придвижването е на практика невъзможно.

Бившото бойно поле едновременно е и отдавна забравена съкровищница на суровини като петрол, природен газ и различни руди. Счита се, че само в северозападната част на страната  има запаси от 4,8 милиарда суров петрол. Само с това богатство Египет се изравнява със страната - членка на ОПЕК Ангола.

Край ел-Аламейн вече е разработвано едно петролно поле, както и в прочутите пясъци Катара. През втората Световна война германците и британците са заобиколили пустинната низина, тъй като със засолените си мочурища тя не е обещавала нищо добро на войските.

Освен петрол, Египет разполага и с 1.1% от световните резерви на природен газ ( 1,94 млрд. кубически метра), като допълнителни  0,38 млрд. куб.м. лежат в северозападната пустиня. Газопроводи вече доставят синьото гориво от две находища до Александрия. Само че мините възпират по-нататъшното изследване за нефт и газ.

Само в района на същинските военни действия лежат 2,9 милиона мини и неизбухнали снаряди. Заради икономии на египетското правителство, разминирането не е напреднало особено досега и големият суровинен потенциал на региона не е оползотворен.

Не само суровини - туризмът също обещава блестящо бъдеще, но минният проблем спира и неговото развитие. Индустриалецът Ибрахим Камел, шеф на египетския смесен концерн Kato Group, вече е построил международно летище край ел-Аламейн, което трябва да стане входна врата на европейските туристи за Египет. Камел има намерение да изгради в залив на Средиземно море няколко големи луксозни хотели.

Ако се инвестират около 500 милиона долара, брегът на ел-Аламейн може да стане водещ туристически център, който ще се конкурира с Червено море - вярва Камел. Пясъчен бряг, топло море, палми, пустини и оазиси, исторически забележителности в околността има в изобилие. Сходно е мнението на правителството в Кайро, както и на ООН - туризмът може да дръпне този регион много напред.

Освен това потенциал за развитие има и селското стопанство. В следствие на икономическото възраждане на региона, от пренаселената долина на Нил около 1,5 млн. души могат да дойдат на северозапад - стига да нямаше мини.

От края на втората Световна война досега над 8,000 души са били убити или наранени от немски, италиански и британски мини. Сега шефът по разминиране на Кайро ал-Шасли апелира към военните сили, участвали в Северноафриканския поход, да прочистят пустинята.