Местното самоуправление в България и Румъния, както и природните и исторически забележителности на двете страни ще бъдат представени днес и утре в Брюксел. Комитетът на регионите в Европейския съюз ще проведе първото си за тази година заседание.

За целта ще бъдат изградени щандове, на които ще бъдат разположени разнообразни презентационни материали, ще могат да се дегустират местни вина и специалитети. Нашата делегация се е подготвила да представи българските общини на общо 6 щанда, на които ще бъдат разположени материалите, изпратени от над 150 общини.