Финансовото министерство на Руската федерация не очаква съществен приток на капитали в Русия през 2007, е посочил министърът на финансите Алексей Кудрин пред студенти от Висшето училище по икономика, цитира бизнес медията Ведомости.

Той е отбелязал, че 2006 година е била уникална по приток на капитал, като салдото от притока на частен капитал е съставило $41,6 млрд. По неговите думи това е еднократен скок, свързан с либерализацията на капиталовите потоци.

Кудрин е отбелязал, че според преразгледани данни на Росстат, през 2005 се е наблюдавал не приток, а отток на капитали в размер на $1,1 млрд. Съответно 2006 е първата година, когато се наблюдава приток на частен капитал в Русия.

Кудрин е напомнил, че през 1999-2000 г. от Русия ежегодно са изтичали близо $24 млрд.