Съотношението печеливши/губещи позиции в първия час на БФБ е 16/12, а при 4 емисии не се отчита промяна Водещият индекс на борсата – SOFIX, отстъпва с 0,1% в началото на днешната борсова сесия до ниво от 361,27 пункта. Широкият BG40 се повишава с 0,8% до 112,76 пункта, равнопретегленият BGTR30 прибавя 0,4% до 295,80 пункта, а индексът на дружествата, инвестиращи в недвижими имоти - BGREIT, е без изменение на ниво от 42,91 пункта. Основните индекси на водещите европейски борси се понижават с между 0,4% и 0,5% в ранната търговия. Оборотът в първия час на БФБ е на стойност 89 хил. лв., като на пазара на акции той възлиза на 65 хил. лв., сделките с облигации са за 23 хил. лв., а тези с компенсаторки - за към хиляда лева. Близо половината от оборота на пазара на акции се дължи на Бенчмарк фонд имоти АДСИЦ. Сключиха се сделки за 30 хил. лв., като цената прибави още 12%, след вчерашния скок с 34%, до 0,27 лв. за брой. От останалите дружества, оборотът надхвърли 5 хил. лв. единствено при ЦКБ (+0,1%) - 8 хил. лв. На пазара на акции има сделки с книжа на 32 дружества. Съотношението печеливши/губещи позиции към момента е 16/12, а при 4 емисии не се отчита промяна. Петър Нейков *Актуално към 10:30