Европейската комисия (ЕК) ще предприеме действия, за да гарантира, че гражданите на ЕС ще купуват стоки и услуги на едни и същи цени, независимо в коя държава-членка пазаруват.

"Европейската комисия и европейските потребителски центрове често получават от потребителите оплаквания за неоправдани различия в третирането им поради тяхното гражданство или местопребиваване", обясняват от ЕК.

Тези действия ще бъдат част от изпълнението на пътната карта за реализиране на пълния потенциал на единния пазар, която беше приета от Брюксел днес (28 октомври).

Документът предвижда още да бъде осигурена по-голяма подкрепа на малките и средни предприятия (МСП) в държавите от ЕС, като достъпът им до финансиране ще бъде улеснен. Освен това ще бъдат намалени разходите за регистриране на дружества.

"Комисията също така ще работи за приемане на по-ясни и по-благоприятни за МСП правила в областта на интелектуалната собственост и ще предприеме последните необходими стъпки, за да може единният патент да се превърне в привлекателен и достъпен начин за европейските предприятия, включително МСП, да печелят от своите идеи", допълват още от институцията.

От Брюксел планират да осигурят по-добри възможности за трансгранична мобилност на предприятията и специалистите. Целта е да се облекчи процедурата по признаване на професионалните квалификации и да се улесни трансграничното предоставяне на бизнес, строителни и други услуги.