Ролята на държавата е изключително важна за създаването на благоприятни условия за растеж на ИКТ сектора в България, каза днес, 21 септември 2006 г., министър Василев при откриването на Третата кръгла маса по информационни и комуникационни технологии в хотел "Шератон".

Министър Василев, председателят на ДАИТС Пламен Вачков, председателят на Българския ИКТ Клъстер Петър Статев и Саша Безуханова, съпредседател на КРИБ, дадоха стара на третата голяма дискусия за инвестициите в ИКТ сектора и за развитието на информационните и комуникационните технологии в България, съобщава пресцентъра на МДААР.

"Тази среща е изключително необходима, особено сега, когато България прави големи стъпки в развитието на частния сектор и на държавните структури. България има много силни традиции в информационните и комуникационните технологии и съм много удовлетворен, че през последните години този сектор се развива изключително динамично. Заслуги за това имат бизнесът, държавата и академичната общност", заяви министър Василев.

Той акцентира върху ролята на държавата за създаването на благоприятни условия за растежа на ИКТ сектора в България.

Данъчната политика на България в момента е изключително благоприятна за поддържане на темпа на развитие на ИКТ сектора, подчерта Василев.

Той припомни още веднъж, че България е намалила най-високата ставка по данък общ доход от 38 (през 2001 г.) на 24 процента. Данъкът за капиталовите печалби, който развива капиталовия пазар, е нула процента, както и данъкът върху приходите от лихвите (0%). Корпоративният данък е 15 % и един от най-ниските в Европа. Държавата освободи сектора за информационните технологии и софтуерната индустрия от ДДС при износ на тези продукти, което значително стимулира развитието на сектора.

Министър Василев допълни, че МДААР започва изграждането на електронно правителство, като стартира изпълнението на важни обществени поръчки.