Вяло и без ясна посока премина и петъчната борсова сесия. Търгувани бяха книжа по общо 86 позиции, от които 36 се установиха на по-висока средна цена, 44 отбелязаха спад, а 6 бяха без промяна.

Въпреки слабия превес на губещите обаче, повечето от индексите на БФБ записаха леки повишения, с изключение на SOFIX, който загуби минималните 0.01%, затваряйки на 1025.54 пункта. BG40 отбелязва ръст от 0.27% до 252.34 пункта, а BGTR30 затвори с 0.11% по-високо на 664.14 пункта. Индексът на АДСИЦ-ите BGREIT, от своя страна, прибави 0.90% до 87.57 пункта.

Формираният дневен оборот отново бе доста скромен, достигайки едва 1.86 млн. лв.

Най-много сделки, 87, днес бяха реализирани с акциите на ОЦК, като в тях собственика си смениха 3658 лота. Средната цена, на която стана това бе 28.31 лв., което е с 1.09% по-ниско в сравнение с вчера.

От другите по-активно търгувани компании, на отрицателна територия с лек спад от под 1% приключиха и Еврохолд Българи и Монбат, както и представителите на банковия сектор ПИБ и КТБ, докато акциите на Химимпорт поевтиняха малко повече, с 1.25%.
По- съществен спад сполетя книжата на Каолин, които бяха натиснати с 2.73% по-надолу до 7.21 лв.

За разлика от тях, сесията бе доста успешна за ценните книги на Синергон Холдинг, които при засилен интерес поскъпнаха с 2.21% до 6.84 лв.
Повишена активност имаше и по позицията на БАКБ, като в резултат книжата на трезора прибавиха 0.16%.

На зелено завършиха и акциите на Доверие ОХ, които въпреки че стартираха в отрицателна посока, успяха да отбележат единайсето поредно поскъпване до 6.73 лв., +0.61%.

На пазара на компенсаторни инструменти, при продължаваща активна търговия поименните компенсационни бонове поскъпнаха с още 1.53% до 0.40 лв.
Жилищните компенсаторни записи пък изгубиха нови 0.56% от средната си цена до ниво от 0.35 лв., а компенсаторните записи се търгуваха без промяна.